TEST – Lista członków 2020

HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 1 GDYNIA


Grupa entuzjastów łowiectwa, organizujących Klub Myśliwski, nie przypuszczała zapewne, że ich działalność będzie kontynuowana przez kolejne pokolenia myśliwych i przetrwa tak długo. W roku 1929 kmdr marynarki wojennej Stanisław Boćkowski wraz z kpt. Aleksandrem Królem, założyli Stowarzyszenie Miłośników Przyrody i Zwierząt. Członkami Stowarzyszenia byli mieszkańcy Gdyni, oficerowie Marynarki Wojennej, lekarze, oficerowie Wojska Polskiego oraz pracownicy Portu Gdyńskiego. Po kilkumiesięcznej działalności Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Oficerski Klub Myśliwski w Gdyni. Pierwszym Prezesem Klubu został Bolesław Romanowski, a w skład zarządu wchodzili: Stanisław Boćkowski, Aleksander Król, Tadeusz Sielużycki oraz Mieczysław Gracz . Klub działał do wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1945 Oficerski Klub Myśliwski w Gdyni został reaktywowany a prezesem ponownie wybrano kol. Bolesława Romanowskiego. W roku 1953 Klub liczący 42 członków zmienił nazwę na Koło Łowieckie Nr 1 Gdynia i nazwa ta funkcjonuje do dziś. Siedzibą Koła był wówczas lokal przy ul. Abrahama. Kolejnymi Prezesami Koła byli: Władysław Łobocki-senior, Henryk Krzywiński, Iwar Gerlee, Henryk Konieczny, Roland Gerlee oraz obecnie Leszek Zacharczuk. Po 1947 roku za gospodarkę hodowlano-łowiecką odpowiadali Henryk Lorenz, Władysław Dobkowicz, Henryk Konieczny, Władysław Łobocki – junior, Zbigniew Borkowski oraz obecnie pełniący funkcję łowczego Arkadiusz Gurazda

Umiejętności

Opublikowano w dniu

19 lutego 2020

Prześlij komentarz